О-о! Алтернативни пространства за съвременна култура в града

O-o! е инициатива с цел представяне на съвременна култура в налични свободнипространства извън галериен или друг институционален контекст.

Инициативата е на Калина Терзиева, сценограф и визуален артист. Реализира се 2012 година в партньорство с агенция за недвижими имоти Явлена, осигуряващи пространства за изява. Стартира в съвместна работа със Сдружение Фабрика за идеи.

О-о! дава приоритет на индивидуални и групови авторски проекти, с които авторите застават с имената и оригиналните си идеи, освободени от рамките на организации и институции.

Процедурата за кандидатстване включва попълване и изпращане на формуляр с описание и информация за бъдещия проект и участниците в него. Следва неговото разглеждане и обсъждане в зависимост от спецификата му и при одобрение и възможност О-о! предлага налично пространство за определен период. Мястото се предоставя чрез споразумение между двете страни, в което се договарят условията за неговото ползване.

Оценяването става на база ясна концепция, цели и авторска идея, конкретна представа за реализация, мотивация и творческо мислене. Предишен опит не е задължителен, няма възрастово ограничение.